Stránka 1 z 1

Bouřky 2 a 3.6.2018

Napsal: 11 lis 2018 18:46
od dobrmanek
Tyto dva dny se nesmazatelně zapsaly do historie naši obce

2.8.2018
Naprosto netypicky vyrostla bouřka přímo nad obcí a k tomu prudce zesílila, navíc se přidalo pole oseté kukuřicí ve svahu a první škody byly na světě. Pod kukuřičným polem se nachází sportovní areál a tento byl celý zaplaven nánosem bahna do 10 cm a tak ještě po bouřce došlo k jeho úklidu. Nikdo nemohl tušit co se stane další den ráno

3.8.2018
Otec mě probudil, že je severozápadně bouřka a tak jsem vyrazil hledat místo, kde by se dalo fotit. Bohužel bouřka již byla velmi blízko a k tomu velmi rychle zesiloval déšť. Lovit nemělo smysl a tak jsem se vydal zpět k Větřkovicím. Jak jsem se blížil k Větřkovicím dešť velmi rychle sílil a před vesnicí to už byla průtrž mračen. Z polí se valily bahnotoky, voda v potoku velmi rychle stoupala a tak jsem se jel podívat jak vypadá sportovní areál. Z kukuřičného pole se valil bahnotok přímo do areálu a celý ho nakonec zanesl vrstvou bahna, Někde ho bylo až k 30 cm. Krátce po bouři přes obecní rozhlas svolával starosta občany a výzval je k pomoci při odstraňovaní škod v areálu obce a nejen tam. Dostavilo se mnoho lidí a s odstraňovaním škod byly nápomocné i místní firmy, které poskytly techniku.

Bouřka se přímo nad obcí obnovovala a řádila více než hodinu. Něco takového jsem tady za celou dobu pozorování nezažil. Blesků bylo velké množství, ale člověk měl úplně jiné myšlenky než lov.

Video z bouře
https://www.youtube.com/watch?v=4jEONWLckAA