Stránka 1 z 1

Bouře 1.6.1921 v Jeseníkách

Napsal: 01 zář 2010 19:44
od mfuhrer
V jinak poměrně suchém roce 1921 (srážkové úhrny i počet dnů se srážkami výrazně podnormální) vyčnívá bouřková situace z 1.června. V literatuře je tato kataklyzmatická povodeň poměrně dobře zpracována, podobné katastrofy jsou ze sudetských pohoří popsány pouze v Krkonoších a i tam nebyly v posledních staletích tak výrazné změny geomorfologie terénu během jediné povodně pozorovány.
Proto si myslím, že tato situace by si zasloužila podrobnější shrnutí minimálně zde ve fóru, dá-li rodina, zkusím něco zpracovat ještě dnes.

Re: Bouře 1.6.1921 v Jeseníkách

Napsal: 01 zář 2010 20:51
od mfuhrer

Re: Bouře 1.6.1921 v Jeseníkách

Napsal: 07 zář 2010 18:52
od dobrmanek
Zdroj: Lidové noviny 3.6.1921

Re: Bouře 1.6.1921 v Jeseníkách

Napsal: 13 zář 2010 17:53
od wosicz
"Poměrně nejrozsáhlejší škody z průtrží mračen v prostoru Vysokého Jeseníku byly zaznamenány r. 1921. Škody byly větší než v roce 1903. Po suchém a horkém květnu přišla 1. června 1921 ve večerních hodinách bouře, která se vystupňovala v průtrž mračen. Od 19,30 do 21,30 hod. bylo naměřeno v prostoru Keprník -Vozka – Červená hora – Švýcárna 180 mm srážky. Za dobu dvou hodin spadly tedy jen v povodí Hučivé Desné asi 4 mil. m3 vody. Mezi 22. a 24. hodinou byl v celém povodí Desné vyhlášen poplach. Rozsáhlé škody byly potom zjišťovány zvláštní komisí býv. zemského úřadu v Brně a byly vyčísleny jen v lesní oblasti na 11 mil. Kčs tehdejší měny. V pramenných oblastech Děsné a Bělé vznikly rozsáhlé svahové sesuvy půd i s lesními porosty, zvláště v prostoru Červené hory. Jen na západním svahu Červené hory pod Vřesovou studánkou sesulo se 16 ha lesní půdy s 2.000 plm dřevní hmoty a 50.000 m3 produktivní lesní půdy. Sesuté hmoty nakupily se v údolí Hučivé Děsné a přehradily celé údolí, takže vznikla velká nádrž, jejíž pozdější protržení zavinilo katastrofální škody v celém údolí až po Šumperk v délce 25 km. Byly zničeny všechny mosty na Děsné pod Loučnou a na Bělé po Jeseník, mnoho domů bylo zcela zničeno, zemědělské pozemky znehodnoceny, všechny jezy odplaveny nebo poškozeny, železniční trať Šumperk – Kouty byla mezi Rejhoticemi a Kouty zcela rozrušena, takže byla mnoho dnů mimo provoz, nádraží v Koutech bylo úplně zaneseno kamením, hrubým štěrkem a stromy. Také státní silnice Šumperk – Červenohorské sedlo – Jeseník byla na mnoha místech mezi Kouty a Loučnou přerušena a mosty zničeny. Bývalá lichtenštejnská pila a elektrárna v Koutech – Anenských horách byla úplně zničena. Mnoho dobytka se utopilo a také čtyři lidské životy byly zmařeny. V úseku mezi Kouty a Loučnou překvapila velká voda obyvatelstvo tak, že zachraňovali holé životy plaváním v proudu vody Děsné.

Také na opačné straně Červené hory do povodí Bělé vznikly na svazích rozsáhlé sesuvy lesní půdy i s lesními porosty. V Domašově byly zničeny všechny mosty a lávky, zničeno mnoho domů, mezi nimi i pila a mlýn. Také zemědělské pozemky
byly velmi poškozeny. Velké škody byly dále způsobeny v Adolfovicích, Bukovicích, České Vsi, Písečné a Mikulovicích, kde také utonulo mnoho dobytka. O život přišlo celkem sedm lidí, z toho dva z Domašova, tři z Bukovic, jeden z České Vsi a jeden z Písečné. Pro odčinění těchto škod bylo povoláno vojsko z Brna, pionýrský pluk z Kroměříže a 100 mužů ze šumperské posádky."

Zdroj: stránky Vlastivědného muzea v Šumperku ->
http://www.muzeum-sumperk.cz/index.php? ... article=83
- článek je celý o povodních v pohoří Hrubého Jeseníku, určitě stojí za přečtení!