Bouře 4.7.1929

Diskuze o silných bouřích v historii.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Tomáš Prouza
Administrátor
Příspěvky: 1149
Registrován: 30 kvě 2007 13:41
Bydliště: Velké Svatoňovice, okr. Trutnov, 370 m n.m.
Kontaktovat uživatele:

Velké Svatoňovice

V den 4. července 1929 bylo nesnesitelné parno. K večeru přihnal se černý mrak a po půl osmé hodině strhl se takový vichr, že se stromy ohýbaly k zemi, slyšeti jen praskot větví stromů, hukot burácejícího vichru a v to hrozná bouře a blesky se křižovaly až oči přecházely.
. . . Elektrické vedení přetrháno, . . ., sloupy vedení vyvráceny, . . ., jetel z kup rozmetán až na stromech, vůz s krmením převrhnut.

Úpice

Stejně jako na Šumavě a ve středních Čechách kolem Tábora, Kolína, Pardubic a Hradce Králové řádila ve čtvrtek 4. července 1929 strašlivá vichřice v našem pomezním kraji. Po celý den 4. července panovalo přímo vražedné vedro - všechno nasvědčovalo, že přijde bouřka. Ta se přihlásila až k 8. hodině večerní, kdy se náhle zatmělo a v malém okamžiku strhl se nesmírný vítr a bouře, blesk stíhal blesk a v hrozném přítmí vítr syčel a hvízdal, brzy nato spustil se prudký lijavec. Rozpoutané přírodní živly řádily necelých 20 minut, ale nechaly za sebou dílo obrovské zkázy a pohromy. Staleté stromy vyvráceny s kořeny, zdravé a silné stromy v lesích zpřeráženy, střechy domů strhány.

Batňovice

4. července po 18. hodině se zdejší krajinou přehnalavětrná smršť s dešťovým přívalem, která vyvrátila a přerážela i mohutné stromy a v mnohých místech dokonala v sadech dílo zkázy mrazy započaté. Pod kaštanem u hostince Otova leželo po bouři mnoho ptáků, ponejvíce vrabců, kteří v koruně stromu hledali útulek a byli vichřicí sraženi a zabiti.

Dvůr Králové nad Labem

Dne 4. července 1929 kolem osmé hodiny večerní, po několikadenních parných dnech, přehnala se přes naše město prudká vichřice, která řádila krutě v celé Evropě jak druhého dne noviny oznamovaly. Vichřice nadělala ohromných škod. V našem městě trvala asi 3/4 hodiny a mimo elektrické poruchy světla, přetrhání telefonních a telegrafních drátů nenadělala větších škod. V městských lesích vyvrátila mnoho statných starých stromů

Další údaje jsou na http://www.bourky.com/1929.php
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Štěměchy
4 července však dostavila se vichřice, která nadělala značných škod v lese a na lukách. Ke konci července byla zničena z 50 % krupobtiím, které postihlo nejvíce Frenštát
a Davdovec.

Vítkov
Dne 4.července 1929 postihlo Moravu a Slezsko velké krupobití, postiženo nejen pole, kroupy rozbily ve Vítkově mnoho okeních tabulí. Větrná smršť odnesla střechy několika stodol, vyvrátila pomníky na hřbitově a vyrvala i s kořeny mnoho stromů.

Suché Lazce
4. července větrná smršť s bouří, kroupami a lijákem způsobila v republice škody stamilionové, v obci porazila Josefu Novákovi č. 107 stodolu, demolovala střechu. I mnoho stromů ovocných rozčísnuto. A lesy jako po hrozné dělostřelbě u Verdunu : Vývraty, polomy; škody milionové.

Mikulovice
4. července postižena celá naše republika větrnou smrští, která v naší obci strhla několik střech, přelámala a vyvrátila mnoho stromů.

Rašov
Avšak větrová bouře s krupobitím, přihnavší se dne 4. července kolem 10. hod. Večer. Žalostný byl pohled následujícího dne. Ovoce se stromů bylo na zemi, stromy vyvráceny i s kořeny a polámány. Týž osud i starou lípu, pamětníka zašlých dob postihl u panského dvora, u kříže pod dědinou a mohykána před stavením p. Huláka ve Zhoři. V nedaleké obci Uníně stržena byla věž z farního kostela a odhozena na prostranství vedle kostela, kde býval kdysi hřbitov.

Doubravice nad Svitavou
4.července přihnala se večer asi v 8 hod. obrovská bouře s velikým vichrem.Bouře tato postihla všechny kraje v Čechách i na Moravě.V Doubravici sházel vichr tašky ze střech,vyvrátil ploty a zbořil dvě stodoly. V lese byly tak obrovské spousty stromů pokáceny,že to vypadalo jako by tam byl sek.zejména postižena byla Nešorka,les pod Dubkovou loukou, Valkonov a lesy u Kuniček.V Doubravici samé bylo nejvíce pokáceno a polámáno stromů na cestě ke Klemovu,zejména staré lípy, jedna u stodoly,druhá u zahrady mlynáře Rudolfa Řezníčka byly vyvráceny.U pomologické zahrady na břehu řeky asi 100 m od zahrady Rudolfa Řezníčka byla vyvrácena smuteční vrba,zapsaná u památkového úřadu.

Stránecká Zhoř
Dne 4. července ke 20 hodině přihnala se od severu bouře - smršť spojena s prudkým deštěm a kroupami. Takové smrště nepamatují lidé ani 90 letí! Smršť ta lámala v lesích staleté stromy, vyvracela staleté lípy, převracela vagóny dráhy, zpřetrhala elektrické a telefonní vedení, rozbořila budovy, odnesla střechy, skátila tovární komíny a způsobila úmrtí mnohých lidí. Škody způsobené krupobitím jsou veliké a jdou do miliónů. Naše obec nebyla tak mnoho postižena. Velice byly postiženy vesnice: Blízkov, Dědkov, Netín, Zahradiště, Pavlov, Bory Horní, Jersín, Lavičky, Velké Meziříčí, Olší, Zadní Zhorec, Záseka Znetínek.

Zastávka u Brna
4.července 1929 se ve večerních hodinách přehnala obcí větrná smršť s prudkým deštěm a způsobila obrovské škody v okolních lesích,na elektrickém vedení a budovách. Silnice ze Zastávky do Zbraslavi byla zcela zatarasena polámanými a vyvrácenými stromy. Ještě téže noci však požární sbor stromy ze silnice odstranil.

Kratochvilka
Že by v našem kraji řádila větrná smršť, žádný současník nepamatuje. Stalo se tak skutečně dne 4. července tohoto roku. Po neobyčejně parném a tichém dni celý západní obzor zatáhl se k večeru hustými mraky, ze kterých vznikla záhy silná blýskavice a vichřice po způsobu smršti známé v tropických krajích. V naší obci způsobila smršť jen menší poškození na střechách, polámala dosti stromů, však druhého dne noviny oznamovaly hrozné spousty natropené zvláště v obcích od Kratochvilky západně ležících. Tam byly nejen rozbořeny mnohé budovy, ale vykáceny obrovské stromy a zpřelámány celé lesní komplexy.

Bořitov
Ještě obyvatelé nezapomněli na hrůzy povodně, když v r. 1929 a opět přede žněmi byli překvapeni novým neštěstím. 4. července přihnalo se k večeru krupobití a sním hrozná a vše ničící větrná smršť. Hodinu nad naším krajem zuřila a nadělala za desetitisíce škody. Zničila úrodu, vyvrátila mnoho stromů z kořenů, nesčíslné množství jiných zlomila, zničila ovocné stromoví, strhala dráty elektrického vedení, odnesla střechy a kácela štíty. ... Smršť tato řádila v šířce 25 km mezi Letovicemi a Blanskem.

Ostrovačice
4. července 1929 se nad krajem přehnala větrná smršť, která vyvracela stromy, přelamovala kmeny a na všem způsobila nesmírné škody.

Krásněves
4. července o půl osmé hod. večer strhla se prudká bouře s vichřicí, průtrží mračen a krupami lískových oříšků. Úroda byla zničena na 80-100%.

Chudčice
4. července 1929 velká bouře s větrnou smrští, škody na lesních porostech, ovocném stromoví a střechách.

Vícenice
Dne 4. července byl velký vítr, vykácel mnoho stromů a poškodil mnoho střech. Také odnesl mnoho skopených jetelů, které druhý den sbírali lidé po zmolách.

Svatoslav
Dne 4.července k večeru kolem 7.hodiny řádila ve střední Evropě velká větrná smršť, spojena s velikou bouří. Přihnal od sev.záp. a natropila v Čechách (nejvíce u Pardubic a na Moravě) od Třebíče k Brnu, hrozné spousty. Odnesla střechy domů, přelámala i silné mohutné stromy. Celé plochy lesů a sady zničeny, stromy z 60% místy i více přelámány, jako stébla slámy a pohled na takovou krajinu byl bolestný. V naší vesnici nezpůsobila celkem tolik škody. Odnesl to akát u kostela u zakristie, který byl vyvrácen, p.Karlu Kavlíkovi, který právě opravoval domek č. 107 odnesla a rozbila vichřice křidlici právě pokryté střechy, povalila lidi, kteří byli právě venku, a asi 80 okenních tabulí bylo rozbito. Důkladněji řádila pak v polích, kde přenášela celé panáky obilí i snopy, přes několik polí daleko (žně byly letos hodně brzy). V Čechách v okolí Pardubic a v již.Čechách řádila nejvíce. (Na Šumavě za 2 dni po bouři bylo ještě na 70 cm vysoko krup). U Veveří stará lípová alej byla úplně zničena, rovněž v Náměšti nad Osl. zničeny staré památné lípy. Mohutná lípa u sochy sv. Jana u Tišnova při silnici byla v polovině kmene zlomena, jako titěrné stéblo.
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
David Rýva
Člen AMS
Příspěvky: 624
Registrován: 30 kvě 2007 15:40
Bydliště: Kolín-Zálabí/ Praha-Dejvice
Kontaktovat uživatele:

Tak tehle případ je opravdu mimořádný jak co do rozsahu tak i vážnosti škod. Podle mapky postupu, kterou jsem před pár týdny našel v jedné přes 50 let staré knize, je zřejmé, že šlo o velmi rychle postupující komplex bouřek. Myslím, že šlo jistě o derecho a to na naše poměry mimořádné intenzity, soudě podle škod apostiženého území, a z toho co jsem se o tomto případu vůbec zatím dozvěděl tak jde zatím o jednoznačně nejvýraznější bouřkovou situaci za celé 20. století o které vím na území dnešní ČR. Jinak tady přikládám mapku "postupu"(bacha, nende o postup čela bouře jako takového ale o isobronty)
Image14.jpg
Kolín-Zálabí
Radarové oddělení ČHMÚ, Praha-Libuš
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Amatérská meteorologická společnost o.s.
ESTOFEX - European storm forecast experiment
http://www.youtube.com/skywarncz
mfuhrer
Příspěvky: 74
Registrován: 30 kvě 2010 15:12
Bydliště: Šumperská kotlina

Celkové úhrny srážek nebyly zřejmě díky rychlosti postupu celého bouřkového systému tak výrazné, jako ostatní projevy bouřek (a podle mapky soudě, Jeseníky to zase spolehlivě zpomalily ;-) ), ovšem 6.7. se trochu ve stínu této téměř celoevropské pohromy vyskytly výrazné srážky při opakovaných bouřkách v celé oblasti Jeseníků
mfuhrer
Příspěvky: 74
Registrován: 30 kvě 2010 15:12
Bydliště: Šumperská kotlina

Díky za kopie dobového tisku,jenom bych se přimlouval (je-li to možné) za lepší kvalitu, takto je luštění jednotlivých písmenek poměrně náročná disciplína :(
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

mfuhrer píše:Díky za kopie dobového tisku,jenom bych se přimlouval (je-li to možné) za lepší kvalitu, takto je luštění jednotlivých písmenek poměrně náročná disciplína :(
Budu se každopádně snažit tohle zlepšit. Bohužel jestli je již předloha špatně čitelná a v mnoha případech je, tak já to ve výsledku již ovlivnit moc nemůžu. Nejlepší metoda pro kopírování článků je obyčejný PrintScreen, při kterém nedochází ke ztrátě kvality textu. Při jakémkoliv převodu mezi jednotlivými formáty dochází k velmi výrazné ztrátě kvality a texty jsou mnohem hůř čitelné. Některé texty jsou slepené i ze čtyř obrazovek.

Tato předpověď snad bude o něco lépé čitelná, ale kvalitu opravdu neovlivním, jen velikost textu. Takže ještě jednou a ve větším.

Zdroj: Lidové noviny ze dne 4.7.1929
Přílohy
LN 4.7.1929 předpověď počasí.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové Noviny ze dne 5.7.1929
Přílohy
LN 5.7.1929.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 6.7.1929
Přílohy
LN 6.7.1929.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové novivy 6.7.1929 druhá část
Přílohy
LN 6.7.1929 2.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Rosina
Příspěvky: 48
Registrován: 20 črc 2009 13:45

David Rýva píše: Jinak tady přikládám mapku "postupu"(bacha, nende o postup čela bouře jako takového ale o isobronty)
Image14.jpg
1. Pls, čo sú to isobronty? Slovník stormchasera ani google moc nevydali.
Našiel som max toto: isobront je linka kreslená přes geografické body u kterého daná fáze aktivity bouřky nastala současně.
O akú fázu búrky sa tu jedná v tom prípade?

2. A z akej knihy to je ak sa možem opýtať?
Uživatelský avatar
Tomáš Prouza
Administrátor
Příspěvky: 1149
Registrován: 30 kvě 2007 13:41
Bydliště: Velké Svatoňovice, okr. Trutnov, 370 m n.m.
Kontaktovat uživatele:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izobronta - v tomto případě jde o první možnost, linii spojující místa se stejným okamžikem prvního zahřmení
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 8.7.1929
Přílohy
LN 8.7.1929.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 9.7.1929
Přílohy
LN 9.7.1929.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 8.7.1929
Přílohy
LN 8.7.1929 2.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 8.7.1929
Přílohy
LN 8.7.1929 3.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Zdroj: Lidové noviny 10.7.1929
Přílohy
LN 10.7.1929.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Výstavní pavilon v Táboře po vichřici, 4. července 1929
Zdroj: Muzeum fotografie Šechtl a Voseček

Obrázek
Obrázek
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
David Rýva
Člen AMS
Příspěvky: 624
Registrován: 30 kvě 2007 15:40
Bydliště: Kolín-Zálabí/ Praha-Dejvice
Kontaktovat uživatele:

Ale, zas něco nového k našemu známému "Derechu z devětadvacétého". Díky moc Zbyňku, pročtu si to až bude chvilka, jen škoda, že tech fotek k tomuhle případu není víc a v lepší kvalitě. Rád bych zkusil dohledat i archivní meteorologická data k tomuhle případu, který byl nejen asi tím nejsilnějším derechem které máme zdokumentované na území dnešní ČR, ale jak se zatím zdá byl i tím bouřkovým nej za 20. století u nás. :)
Kolín-Zálabí
Radarové oddělení ČHMÚ, Praha-Libuš
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Amatérská meteorologická společnost o.s.
ESTOFEX - European storm forecast experiment
http://www.youtube.com/skywarncz
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

David Rýva: Můžu tě ubezpečit, že těch fotek je mnohem víc a část i ve slušné kvalitě, ale vše jde strašně pomalu. Musím zkompletovat vydání Národních listů od 5.7.1929. A hlavně nechci dávat X stránek najednou, ať si to můžou uživatelé v klidu a popořadě přečíst. zase se blíží doba, kdy budu mít víc času a budu moct pátrat v archivech.
Naposledy upravil(a) dobrmanek dne 15 říj 2010 14:15, celkem upraveno 1 x.
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 746
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

Z kronik:

Roudnička (Hradec Králové)
V roce 1929 (4. července) postihla Roudničku větrná smršť, která smetla střechy ze tří stavení, některé hospodářské stavby musely být zbořeny a z 25, místy až 80 % byly poničeny rovněž ovocné stromy a lesy.

Kladno
4. července 1929 v 18 hodin zasáhla stavbu větrná smršť a průtrž mračen. Do hromosvodů budovy mužstva dvakrát udeřil blesk. „Podle záznamů meteorologické stanice dosáhla rychlost větru 140 km za hodinu. Voda vnikla do sklepů a musela býti v režii odčerpána,“ píše se v dokumentaci.

Pohoří
4. července 1929 bylo po celý den veliké parno a dusno. K večeru o 19 hodině se zatmělo a přihnala se větrná smršť, která nadělala velké škody. Vyvracela stoleté stromy, odstrojila mnoho střech, tašky létaly vzduchem jako pírko. Škody šly do tisíců.

Milasín
4. července nás postihla větrná smršť s krupobitím a zničila 70 % úrody na polích a lesů.

Třešně
dne 4. července přišla větrová smršť provázená krupobitím v takové síle, že vyrvala stromy z kořeny ano i celé střechy převracela. Škoda na polních kultůrách byla odhadnuta různě u nás na 30 %.

Rosice
Větrná smršť
Že by v našem kraji řádila větrná smršť, žádný současník nepamatuje. Stalo se tak skutečně dne 4. července tohoto roku. Po neobyčejně parném a tichém dni celý západní obzor zatáhl se k večeru hustými mraky, ze kterých vznikla záhy silná blýskavice a vichřice po způsobu smršti známé v tropických krajích. V naší obci způsobila smršť jen menší poškození na střechách, polámala dosti stromů, však druhého dne noviny oznamovaly hrozné spousty natropené zvláště v obcích od Kratochvilky západně ležících. Tam byly nejen rozbořeny mnohé budovy, ale vykáceny obrovské stromy a zpřelámány celé lesní komplexy.

Mokré (Východní Čechy)

Dne 4. července o 7 hodině večer strhla se větrná smršť dle odhadu rychlosti 45 m za vteřinu, přišla náhle od jihozápadu přes Vysoký Újezd a na střechách a stromoví velké škody zpusobila při čemž tež v č 40 Janu Vaňovi náležející vznikl oheň a čehož tež č 41 Františku Francovi patřící chytilo a úplně vyhořeli. Alej lipová ode Lhotky ku černému kopci vedoucí byla téměř cela vyvrácená tak že po silnici nebylo možno ani jeti ani jiti. Z č 29 naležejici Václavu Uhlířovi byl stržen smrští kryt ze stavení přičemž jeho manželka byla raněna a byla odvezena do nemocnice.

Javorník
Dne 4. července o 6. hodině odpolední sneslo se na zdejší krajinu katastrofální krupobití, provázené ohromnou větrnou smrští. Veškerá úroda byla 100 % zničena, celé části lesů úplně vyvráceny, zbylé stromy orvány o plody, listí, jehličí i kůru. Porosty až do 15 let byla nutno vykácet. Lidé, kteří doufali, že budou míti část obživy z chudých políček, byli oklamáni. Hmotné jejich poměry utvářely se pro zimu mnohem hůře než se očekávalo.
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
Robin Duspara
Příspěvky: 12
Registrován: 18 říj 2010 23:18
Bydliště: Úvaly
Kontaktovat uživatele:

Osobně si myslím že šlo o dvě bouřky. Bow Echo,jdoucí od SZ a dlouhá squall line, jdoucí od JZ. Mezi Prahou a Pardubicemi se spojily a šly západně, kde dozněly.
Přílohy
mapacr.png
Czech Thunderstorm Research Association o.s. - http://www.lovcibourek.cz
Uživatelský avatar
Robin Duspara
Příspěvky: 12
Registrován: 18 říj 2010 23:18
Bydliště: Úvaly
Kontaktovat uživatele:

Mapu jsem sestavil ze záznamů z kronik.
Přílohy
92989.jpg
1929-004.jpg
mapacraaa.png
Czech Thunderstorm Research Association o.s. - http://www.lovcibourek.cz
Uživatelský avatar
Robin Duspara
Příspěvky: 12
Registrován: 18 říj 2010 23:18
Bydliště: Úvaly
Kontaktovat uživatele:

Běloves-okres Náchod
Dne 4.7. 1929 přišla od západu větrná smršť, které padlo za oběť mnoho ovocných stromů, zvednutých střech, ploty byly mnohde odneseny a rozmetány. V Montaci byly mnohé statné smrky zpřeráženy a celá "slaďáková stráň" vykácená (místo uvnitř Montace, kde starší muži hrávali též karty). Celkový dojem byl hrozný. A hned bylo co opravovat.

Výskeř-okres Semily
Silné krupobití

Grunwald-okres Teplice
V poslední době se na webových stránkách poslanecké sněmovny ČR objevily přepisy interpelací na ministra zemědělství Dérera z období první republiky a v nich mj. i zmínka o obci Grünwald v Krušných horách. Bylo to v souvislosti se zničujícím krupobitím ze dne 4.7.1929, kdy bylo v okolí obcí Grünwald, Oldřiš a Moldava zničeno 75-100% úrody.

Kočičí skály-okres Náchod
Vichr podobný orkánu polámal 4.7.1929 43.500 m3 hmoty.

Kvilda-okres Prachatice

Dne 4.července 1929 byl krásný slunný den. Pozdě odpoledne se objevil jeden jediný mohutný mrak, vystupující jako věž do veliké výšky. Po chvíli začal vát silný vítr a hnal před sebou sírově žlutý opar. Vítr zvedal ze země seno, zeminu, křoviny i větve. Silně se ochladilo a setmělo. Pak udeřil blesk a v zápětí začalo silné krupobití. Kroupy byly velikosti slepičích vajec. Lidé, kteří byli v tom čase venku a nemohli se ukrýt, byli tehdy kroupami do krve potlučeni. Celá bouře sice netrvala dlouho, napáchala však ohromné škody. V obci byla polovina oken rozbita, seno zničeno a v lesích vznikly ohromné polomy. Jen díky tomu, že již byly k dispozici chemické prostředky proti kůrovci, neopakovala se následná kůrovcová kalamita jako v roce 1870. I tak to byla nejhorší přírodní kalamita za řadu desetiletí.
Přílohy
cb_dolany1929.jpg
bourkavp.jpg
bourkav.jpg
Czech Thunderstorm Research Association o.s. - http://www.lovcibourek.cz
Uživatelský avatar
JURAJk6
Příspěvky: 386
Registrován: 09 čer 2009 21:22
Bydliště: Černotín (okr Přerov) 310 m. n. mořem
Kontaktovat uživatele:

Prave jsem se chtel zeptat, zda se mohou srazit dve bourkove lajny, aniz by se navzajem zrusily. A odpoved je tady. Zajimalo by me jeste, co by se stalo, kdyby vzduch za jednou z linii(severni) byl suchy a studenejsi, nez vzduch za linii jizni, ktery by byl vlhky.
Halové jevy, duhy a bouřky, to já rád. Ale nesnáším, když není co pozorovat.
LOVU ZDAR!
PatrikTrncak
Člen AMS
Příspěvky: 3
Registrován: 02 čer 2007 10:53
Bydliště: Holešov
Kontaktovat uživatele:

Vidím, že se bouře 1929 neztratila v zapomění! A to je dobře. Zrovna jsem se znovu dal do práce a vyhledávám další záznamy z kronik (nejen o 1929). Jak už to zde několikrát zaznělo, jedná se určitě o největší bouřkovou akci na území naší republiky. Ať rozsahem tak sílou. Až to dám do kupy, tak se opět ozvu. :emo: Díky za scany článků z novin!
Odpovědět

Zpět na „Silné bouře v historii“