Bouře 14.8.1890

Diskuze o silných bouřích v historii.
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 744
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

22 úno 2010 15:38

Jevišovka
Dne 14. srpna 1890 o půl šesté odpoledne se vznesla nad Frelichovem bouře provázená krupobitím, které na polích a hlavně ve vinohradech mnoho škod natropilo.

Hovorany
Třetí pohroma stihla Hovorany dne 14. srpna 1890 o 6. hodině odpoledne. Tentokráte byla to ohromná vichřice, která nejprve dědinu v mrak prachu zahalila, pak střechy odnášela, stromy vyvracela a všechny zbylé kukuřičné klasy polámala. Chlapce Ševelova z čís. 34 vichřice zadusila. U „císařské“ silnice bylo mnoho topolů a lip a jiných stromů zpřelámáno a s kořeny vyvráceno. Žalostný byl pohled na všelijak i přes silnici poválené stromy.

Kostelany nad Moravou
Dne 14. srpna přišla na zdejší lid opět tak děsná pohroma jako v den 29. června, jenže jiného druhu. K večeru toho dne od hor Buchlovských strašná vychřice s bouří a hrozila snésti ze země vše, co se v cestě nacházelo. Stromy
vyvráceny, střechy domků sneseny a stodoly převráceny. Hrozné to bylo podívání.

Rašov
Dne 14. 8. 1890 postížena byla osada Rašov jakož i Zhoř silným krupobitím, jemuž obilniny téměř z dobré polovice padly za obět. Kroupy padaly velmi velmi veliké a místem ve velkém množství.

Střítež (nedatováno)
V srpnu roku 1890 povstala silná bouře spojená s krupobitím nevídaným. Kroupy velikosti holubího vejce veškerou polní úrodu úplně zničily. Zkáze podlehly zvláště ovsy, hrách, brambory, řepa, mák atd. Ve školní budově bylo rozbito několik tabul v oknech, taktéž i v budovách obce. Ve Slavicích byla stržena věž kaple sv. Jana Nepomuckého. Veliká lípa podél silnice Stříteže - Třebíč na tzv. Vídeňské hrázi byla z kořene vyvrácena.


rozpracováno, postupně bude doplňováno
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 744
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

26 bře 2010 18:15

Z dobového tisku

Živelní pohromy.
Z Kelče dochází nám tato zpráva: I nás zastihla hrůza jako jiné kraje. Ve čtvrtek o 7. hod strhla se taková bouře, doprovázena větrem, že lidé, kteří byli na poli, s námahou domů se dostali; mnoho vozů s obilím svalilo se do příkopu a vozy se polámaly, stromky u cest jsou pozvyvracovány; rovněž tak v zahradách. Co zůstalo obilí na poli ještě v mandelích, jest rozmetáno a v lužích zanešeno. V Kelči samé poodtrhala nehoda mnoho střech s domů i se stodol tak, že to byla hrůza na to se dívat. S dílny Thonetovy je stržena plechová střecha i s komínem, od toho pak okna rozbitá, Brečnajdrova stodola má zanesenou střechu, až na Machačovém dvoře, učitel Svěrák zavíral právě okno, když spadla střecha vedle samého. S mnoho jiných chalup a stodol jsou střechy strhány, jedna stodola jest dočista shozena. Mnoho lidu přivalily fury, některým se nedostalo pomoci, až po nesnázi tak, že museli přese všecko pod fůrou zůstati. Zahrada není ani jedna bez poškození. V okolních vesnicích: v Rousku a Zámrskách jest mnoho ovsa posbíraného a stromů vyvrácených.

Živelní pohromy. Nesmírný vichorec, kterýž nadělal daleko široko tolikeré škody večer 14. sprna, poděsil nás poutníky také na Velehradě. Přelomilť jednu věž a porouchal obě
báně, tak že velké kusy měděného plechu, kusy dřeva ležely sem tam u kostela poházeny, mezi tím hromady sházoné a rozbité skřídlice (tašky) a v kostel kusy skla z oken vytlučených. Škoda krásných oken. Poutníci brali sobě ty kousky krásně malované domů na památku. Venku byla hrůza Boží, ale v kostele poutníci klidně se modlili. Velebná svatyně velehradská utrpěla mnohé škody, ale přece zacháněna byla před pohromou větší, že obě věže nespadly.

Ze Zdounek se nám píše. Ve čtvrtek večer o 1/2 7 hodině byla u nás taková bouře, že zvony od vichru na věži zvonily, malé zvony tempem rychlým, velké tempem táhlým, smutným. Množství stromů i kříže vyvráceny, střechy strženy. Jedna střecha vichrem stižená a nešená spadla na letohrádek. Suchá jetelina vznesla se do povětří a není po ni ani památky. Mnohým nezůstla v zahradě ani strom. Škoda na Zdounecku páčí se na 80 000 zl.

Z Koryčan se píše. Dne 14 t. m. o 6 1/2 hod. večer byly Koryčany zachváceny strašným vichorem, jenž po způsobu smršti od jihozápadu s ohromnou prudkostí a silou se přihnal a v malé půl hodině velikých škod na staveních, stromech a polní úrodě způsobil. V městečku není domu nepoškozeného. Mohutné lípy ve stromořadích a ovocné stromy v zahradách jsou i s kořením z půdy vyrvány, jiné opět přelámány. Mandele a obilí nesvázané jest daleko zaneseno a po celé krajině rozmetáno. Zvláště v Thonetově továrně vochior zle hospodařil, kde plechové střechy strhal a daleko zanesl. Nejhůře však řádil na Varšavě ve dvoře zdejšího velkostatku, kde velkou, pevně stavěnou stodolu o dvou mlatech tak rozbořil i se zdivem, že zůstal pouze kopec rumu. V tu chvíli bylo ve stodole ukryto 8 osob. Dvě osoby unikly pouhou náhodou, 6 žen a dívek bylo zasypáno. Jako zázrakem vydralo se 5 téměř bez úrazu ze sutin. jedna dělnice však, A. Bartáková se Stupavy, nalezla pod zbořeným zdivem a trámovím smrť. Nalezena byla až v sobotu. Ležela skrčená, tváří dolů, hlavu majíc vraženou do pohanky, mrtva.

Z Hodonína dochází tato zpráva: Ve čtvrtek dne 14 t. m. před 6. hod. večer bylo viděti na straně jižní strašná mračna. Barva mračen těchto byla místy černá, místy opět žlutá
a bylo patrně znáti jako se to v oblacích válí a míchá. Též bylo viděti, že mračna tato s ohromnou rychlostí se blíží a že nějaká katastrofa co nevidět nastane. A vskutku o 6. hodině přihnala se bouře. Strašný vichor jaký nikdo nepamatuje, hnal ohromné spousty prachu s prudkostí náramnou, tak že každý s úzkostí čekal, co se dále dítí bude. Venku zatím burácel vichor zrovna děsně. Se střech lítaly křídlice, skácové stromky, jimiž jsou ulice naše vysázeny, ohýbali se až k zemi, praštěly, lámaly se, ulomené větve jejich zanášel vichor daleko. Zdálo se, že nastal soudný den. Teprv za hodnou chvíli začalo pršeti a prach pomalu přestával. Také nyní blýskalo se a hřmělo, ale ne mnoho. Když se bouře přehnala, bylo teprve viděti spousty, které ohromný víchor učinil. Ve stromořadí k železnici vedenému vyvrátil z kořene silný akác z krásnou nejméně stoletou lípou. na jiných místech bylo viděti ulámané haluze, vyvrácené tyče telegrafické a potrhané dráty. V cukrovaru Redlichově odnesl vichor kus střechy a učinili dosti škody. Ještě strašnější bylo to v poli. Vozy, které jely právě s obilím, byly vichorem překoceny a snopy daleko rozmetány.

Strašná bouře spojená s krupobitím a silným vichorem zuřila dne 14 t. m. večer opětně na mnohých místech naší Moravy. V Brně samém ve čtvrtek na večer měli jsme také prudkou bouři s lijákem podobajícím se průtrži mračen. Blesk za bleskem šlehal ze šedivých mračen a velký vichor hnal se ulicemi. K 8. hodině bylo již po bouři.

Z venkova došly nás o této čtvrteční živelní katastrofě následující zprávy.

Z Příbora: Velká bouře snesla se ve čtvrtek dne 14 srpna o 8 hod. večer nad Příborem a nadělala v městě i okolí škod nemalých. Směr bouře byl od jihozápadu k severovýchodu. Za prudkého větru a neustálého blýskání spustil se hustý déšť. Nejsmutnější pohled skýtají ovocné zahrady, v nichž většina plodonosných stromů buď vyvrácena z kořene nebo ve větvích rozlomena jest, podobně spustošeno i stromořadí kol císařské silnice. Na mnohých domech jsou střechy z části odtrhány a lešení při stavbě měšťanských škol na jedné straně strženo. Na pokraji města pak dvě stodoly úplně větrem až do základu byly vyvráceny. Na stodolu p. Hručárka vyvrátila se vedle stojící obrovská lípa a celou stodolu rozmačkala. I v okolí jistě mnoho škod bouře způsobila.

Také nad Novým Jičínem a okolím a Frýdlantem strhla se dne 14 t. m. večer v 8 hodin strašná bouře s vichorem. Mnoho střech sneseno, okna rozbita, stromy vyvráceny. Ovocná žeň je úplně zničena. Mnoho dobytka bylo zabito, blesk uhodil také do dvora u Frýdlantu a zapálil. Na štěstí nezahynul nikdo z lidí.

Strašné krupobití sneslo se 14 t. m. o půl 6. před večerem v okolí Holešína. Přišlo směrem od západu k východu. Kusy ledu jako slepičí vejce veliké padaly hustě jako silný liják, stloukly ovsy, máky, hrachy, čočky, víky, řepy, jablka úplně. Stromy jsou jako pometla. Škoda dosud neodhadnuta, proto nelze ji udati. Včera 15 t. m. bylo místy ještě na decimetr ledu.
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 744
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

07 črc 2010 13:03

Zdroj: Moravská orlice 21.8.1890
Přílohy
14.8.1890 Moravská orlice.jpg
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 744
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

07 črc 2010 13:24

Zdroj: Opavský týdenník ze dne 20.8.1890
Přílohy
14.8.1890 Opavský týdenník.jpg
14.8.1890 Opavský týdenník.jpg (54.71 KiB) Zobrazeno 5225 x
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Odpovědět

Zpět na „Silné bouře v historii“