Bouře 10.7.1902

Diskuze o silných bouřích v historii.
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobrmanek
Příspěvky: 744
Registrován: 23 čer 2007 09:56
Bydliště: Větřkovice, 480 m.n.m, okres Opava

18 bře 2010 19:07

Výtah z dobového tisku

Živelní pohroma v Opavě
Dne 11.tm. odpoledne snesla se nad Opavou a okolím strašlivá bouře. O půl 2 hod odpol. se zatemnilo, načež se přihnala z jihozápadu strašlivá vichřice, která městský
park za 20 minut zpustošila. Více než 100 velikých stromů jest buď z kořene vyvráceno neb z poloviny polámáno. Všude to vypadá jako v pralese. Jedině v opavské rafinérii cukru natropila smršť škody za více než 40.000 kor. Všude zavádí se pomocná akce.

Z Kateřinek (živelní pohroma)
Dlouhá léta již nebyly navštíveny Kateřinky tak strašným deštěm a krupobitím, jako včera; mračno táhlo se málem po samé zemi a nebylo tvora, který by proti bouři byl
mohl se postaviti. Koně utíkaly s pole, vozy byly převráceny, přes 20 ovocných stromů jen na silnici bylo větrem pokáceno, střechy postrhavány, okna potlučena, břidlice s nových střech letěla dolů a rolníci s čeledí vraceli se s puklama na hlavě domů. Obilí jest tak polámáno, kobzole plynuly řádky a listí cukrovky jest tak rozemleto, že není jediného lístku, který by nebyl buď zlomen, ledem přebit aneb zůstal neporušen. Z českých rolníků pojištěni jsou pánové Jan Strohalm, bývalý starosta a Ant. Uvíra, člen obecního výboru. Z protivné strany prý žádný.

Z Milostovic (krupobití)
"Do třetice všeho dobrého" - u nás se však toto staré přísloví prašpatně, ba přímo hrozně vyplnilo. Dne 10. července po 1 hodině odpoledne vystoupila
na jihozápadu a západu zlověstná mračna a věštila velikou bouřku. Avšak již po několika minutách se zkřížily několikrát za sebou silné blesky a celý mrak olověně šedý,
vzbuzující v každém hrůzu a zděšení. Povětří se taktéž rázem změnilo, mrak se přihnal s úžasnou rychlostí a již s ním ohromný vichr, jakého žádný nepamatuje. Stromy se kácely, silné větve se lámaly, břidlice lítaly se střech a omítka se zdí.
Mezi to se spustil silný liják a v zápětí za ním zlověstné a tentokráte zhoubné krupobití, které letošní tak mnohoslibnou úrodu v několika minutách z větší části úplně zničilo. Kroupy byly velikostí vlašského ořechu. Nejhorší jest, že se najdou vždy lidé nedbalí, neb jinak se to nemůže nazvat, když po mnoha trpkých zkušenostech nechávají svoji úrodu nepojištěnou. Jaký hrozný pocit má takový ubožák, když přijde po krupobití, jako bylo včerejší, na své pole, kde měl stát tak mnohoslibné obilí a dnes vidí místo obilí pahýly a celou úrody zdeptanou v prsť. V takovou hroznou situaci jest se těžko vpravit. Záleží na našich stoupencích, aby se zasadili a celou energií, aby byla poskytnuta vydatná podpora poškozeným a sleva daní.

Bouře a krupobití.
Ve čtvrtek ke druhé hodině odpolední snesla se nad Opavou a okolím bouře, jejíž následky hlavně pro rolnictvo jsou velice neblahé. Od západu a jihozápadu přivalivší se mračna provázena byla hroznou vichřicí a velkým lijákem s kroupami značnmé velikosti. V městě byl větší počet oken roztlučen a voda pronikala okny do bytů. Tma byla tak veliká, že v obchodech i v bytech světla byla rozžata. V sadech v městě naděláno značných škod, nejvíce však utrpěl městský park. Ohromné lípy a kaštany, které doposud vždy bouřím vzdorovaly, byly z kořenů vyvráceny. Cesta ke Karlovci byla úplně zatarasena a nezvyklým dojmem působily dunivé rány seker a vrzání pil v místech, kde jindy večerní klid se rozkládal. Chudina ovšem s největší radostí použila vhodné příležitosti, aby se zásobila dřívím, v jehož odnášení nikdo nebránil. Úroda v obcích západně od Opavy ležících jest namnoze zničena, v některých místech méně kroupami, jako následky veliké vichřice a průtrže mračen. I nať bramborů a řepy jste zpřerážena, jařiny a hlavně ozimy k zemi skloněny, že žita (rži) vypadájí jako by pokosem byly posečeny. Jest vskutku s podivem, že, pokud známo, nikdo neutrpěl úrazu vyvrácenými stromy a zuráženými daleko zanášenými větvemi.

Z Kateřinek (Strašné krupobití)
Ještě trochu poznámek o veliké pohromě živelní, která nás minulý týden zachytla. Dne 10.července stihla naši obec pohroma, které není pamětníka. Od roku 1887 byla obec naše ušetřena od krupobití. V celé obci jsou pojištěni tři rolníci. Po dosti slunečném a větrném dopoledni zatáhla se k 2 hodině odpolední od jihozápadu obloha a aniž se byl kdo nadál, ve 3/4 2. hod. zdvihl se ohromný vítr, který přihnal krupobití. Kroupy zvící husího vejce i větší sypaly se větrnou smrští hnané asi po 15 minut. Koně na polích pracující utíkaly, lidé křičeli a bědovali. Mnoho lidí jest až do krve poraněno, ptactvo povětšinou ubito. Letoší pohroma jest tím citelnější, poněvadž zasáhla celé pole na příč a jelikož po více roků měli jsme u nás myši, jest jak o píci tak o slámu nouze. Letoší žeň byla mnoholslibná. V kratičkém čase zničeno vše. Vejvíce utrpěl ječmen a oves, které zničeny přes 3/4. Rži jsou zpřelámány a roztříštěny. Řepy, zelí a zemáky jsou jako koště otlučeny. V obci samé vytlučeno také mnoh oken, stromy zpřelámány, stodoly roztrhány. Kroupy hnány směrem do Pruska. Myslím, že pp poslancům se nyní naskytla příležitost, aby ukázaly Kateřinkám svou lásku v pravý čas. Obzvláště na pana Kudlicha čekáme, zdaž se k nám ukáže jako zastánce rolnictva, ať se nevymlouvá, že jest povinen za město. V čas voleb, které trvaly přes rok, býval u nás téměř denně. Obecní představený p. Manderla myslím bude v té věci dost chytrý a nebude se muset ptát Bernta a Mükeho, zdaž smí zakročiti, aby se patřičné kroky zavčas učinily.


Toto krupobití rovněž poškodilo Štebořice a Zlatníky, podrobnosti zatím nemám.
V textu je označena zajímavá pasáž. Mohlo by to být tornádo? V obecní kronice z Milostovic jsou jen kusé informace o velkém krupobítí.
Ze Slezska Vás zdraví Zbyněk Černoch
Odpovědět

Zpět na „Silné bouře v historii“